Skip links

خدمات آموزشی

این شرکت با طراحی قویترین استاندارد آموزش واحد آموزش خود را به سه بخش زیر تقسیم کرده است.

الف ) آموزش پرسنل
– داخل کشور، توسط متخصصین کمپانی مادر و پرسنل عالی رتبه آموزش دیده در کمپانی مادر
– در کمپانی مادر

ب) آموزش مشتریان و اپراتورها
– در زمان تحویل دستگاه در انبار تمام سدید
– در زمان راه اندازی دستگاه در سایت مشتری
– در طول دوره گارانتی

ج) آموزش متقاضیان آزاد
این شرکت توانایی برگزاری دوره های فنی و تخصصی را برای متقاضیان آزاد به صورت تئوری و عملی دارا می باشد. این دوره ها توسط متخصصین آموزش دیده در محل کمپانی مادر تدریس می گردند. همچنین دوره های عمومی نیز توسط پرسنل عالی رتبه شرکت برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش شرکت تماس حاصل نمایید.
88427173-6 (021)

09128078075